วัดในอยุธยามีกี่วัด

วัดในอยุธยามีกี่วัด

วัดในอยุธยาที่น่าไปเที่ยวมีกี่วัด แนะนำวัดน่าเที่ยว พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ หนีไม่พ้น พระนครศรีอยุธยา จังหวัดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าไปสักครั้ง แถมสถานที่สำคัญทั้งหลายก็อยู่ไม่ไกลกัน วัดในอยุธยามีกี่วัด เพราะฉะนั้นการเดินทางไม่ได้ยากอย่างที่คิดแถมเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับในวันเดียวก็ยังได้ แต่ละหลังก็สวยใหญ่อลังการ ลองไปดูด้วยตาคุณเองสักครั้ง วัดใหญ่ชัยมงคล – วัดในอยุธยามีกี่วัด สร้างขึ้นในช่วงต้นรัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ในสมัยอยุธยา หรือที่รู้จักกันในนามพระเจ้าอู่ทองผู้ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา ตามตำนานเล่าว่า เมื่อ พ.ศ. 1900 พระเจ้าอู่ทองทรงพระกรุณาโปรดให้ขุดพระศพของเจ้าแก้วและเจ้าไท โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอารามขึ้นชื่อว่า วัดป่าแก้ว สำหรับพระราชทานเมรุเผาศพด้วยอหิวาตกโรค พระรัตนตรัยแห่งศรีลังกา พระสงฆ์องค์นี้สังกัดนิกายมหาเถระ เป็นที่นับถือของชาวอยุธยา สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงเปิดทางให้มีผู้มาอุปสมบทและศึกษาที่สำนักสงฆ์ปากแก้วมากขึ้น ทรงดำรงตำแหน่งสังฆราชฝ่ายขวาร่วมกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นที่พักพระสงฆ์ในคณะปะแก้วซึ่งมีวรรณรัตน์เป็นประธาน ของคณะสงฆ์. จึงได้ชื่อว่าวัดเจ้าพระยาไทกรมผาแก้ว ถือเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอยุธยา ไม่ว่าใครมา ก็ต้องมาสักการะพระพุทธชัยมงคลในอุโบสถและพระพุทธไสยาสน์ในพระอุโบสถ นี่น่าจะเป็นประเด็นหลักที่นี่ วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุสร้างเสร็จในสมัยพระราเมศวร ราชวงศ์อู่ทอง เป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยอยุธยา ในฐานะที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและเป็นศูนย์กลางของเมืองที่ใช้ประกอบพิธีต่างๆ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านเศียรของพระพุทธเจ้าหน้าพิหารขนาดเล็ก ทุกคนที่เห็นเขาปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ต่างตกตะลึงและต้องไปสักครั้งเพื่อดูให้เห็นกับตา นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้กลางพระนคร ดูแลอย่างดีเสมอมา จนกรุงแตกเป็นครั้งที่ 2 มาเยือนครั้งนี้ คุณได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อย่างแน่นอน เรื่องราวสำคัญในประวัติศาสตร์ของวัดป่าแก้วมีอยู่ว่า […]