วัดอยุธยาที่ไม่มีคนไป

วัดอยุธยาที่ไม่ค่อยมีคนไป ไหว้พระ 6 วัด ณ อยุธยา

โอ้! ! ! เมื่อไหร่ไวรัส COVID-19 จะหายไป? ! ! อยากเที่ยวจนตัวแดงแล้ว คุณรู้สึกแบบเดียวกับฉันไหม หมดไวรัสนี้แล้วเพื่อนๆ คุณอยากไปเที่ยวที่ไหน คุณอยากจะทำอะไร? โดยส่วนตัวแล้วผมอยากจะไหว้พระและขอพรจากพระพุทธเจ้า วัดอยุธยาที่ไม่มีคนไป ให้ขับไล่ไวรัสบ้าๆนี้ออกไป อย่าได้เจอกันอีกเลย ทำลายเศรษฐกิจ คนไม่มีรายได้อยู่บ้าน ซื้อเจลล้างมือ ซื้อหน้ากากแพงๆ ที่ไหนดี? การกินทั่วโลกทำให้คนกระวนกระวายใจ มีแต่เสียกับเสีย

และแน่นอนว่าหากอยากไปไหว้พระที่คิดถึงจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ก็หนีไม่พ้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยุธยา เมืองหลวงเก่าของเรา แต่ละวัดมีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่เราควรให้เกียรติและเรียนรู้จากมัน อีกทั้งอยู่ไม่ไกลจากกัน รีวิวนี้จะพาไปไหว้พระและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดทั้ง 6 แห่งใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดอยุธยาที่ไม่มีคนไป

1.วัดใหญ่ชัยมงคล วัดอยุธยาที่ไม่มีคนไป

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพระนคร เดิมชื่อ ‘วัดป่าแก้ว’ หรือ ‘วัดเจ้าใต้’ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จุดเด่นของวัดนี้เชื่อกันว่าเป็นพระมหาเจดีย์ ได้รับการบูรณะในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพบพระคาถาชัยมงคล ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล พระประธานเป็นปูชนียวัตถุของวัดนี้ นอกจากนี้ยังมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยู่ภายในวัด สร้างเสร็จในปี 2544 เช่นกัน

วัดอยุธยาที่ไม่มีคนไป

2. วัดพนัญเชิงวรวิหาร

เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน อยุธยาสร้างก่อนสร้างและไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง ตามพงศาวดารเหนือผู้สร้างคือสายน้ำพุง และพระราชทานนามว่า วัดเจ้าพระนางชุน และพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประสาทอักษรนิติศาสตร์ กล่าวว่า ยี่สิบหกปีก่อนพระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยา ทรงสร้างพระพุทธรูปพะแนงชุ้งเมื่อ พ.ศ. 2410

วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหารและมหานิกาย หรือหลวงพ่อสันปอกง เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. วิหารพระมงคลบพิตร วัดอยุธยาที่ไม่มีคนไป

วิหารพระมงคลบพิตร ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ มีจุดเด่นที่สำคัญคือ เป็นวิหารเก่าแก่ในเขตกำแพงเมือง ที่ได้รับการบูรณะอย่างดี ภายในวิหารมีพระมงคลบพิตร พระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่ที่เสียหายตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง แต่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมด ด้วยทองสำริดหุ้มทองตามปัจจุบัน

4. วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ์ เดิมเป็นพระอารามหลวงในพระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างโดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมื่อประมาณ พ.ศ. 1492 ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตรในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
วัดพระศรีสรรเพชญ์ 

จุดสำคัญคือ เจดีย์ทรงลังกา มี 3 แห่งทางฝั่งตะวันออกและ 3 แห่งทางฝั่งตะวันตก เจดีย์นี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2035 เป็นเจดีย์องค์แรกทางทิศตะวันออกเพื่อบรรจุพระบรมศพของสมเด็จพระบรมราชาธิบดีที่ 2 (พระราชบิดา) 

และต่อมาคือบรมราชาธิราชที่ 3 (พระอนุชาของรามาธิบดีที่ 2) มันถูกสร้างขึ้นบนซากของ (หอคอยกลาง) และทางด้านทิศตะวันตก สถูปของรามาธิบดีที่ 2 และบรมราชธิราช ในรัชกาล 4 ทรงสร้างสถูปอีกองค์ทางทิศตะวันตก สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 รวมเป็น 3 พระองค์ในปัจจุบัน

วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดในวัง ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ซึ่งแตกต่างจากวัดมหาธาตุในสุโขทัยที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษา จึงเป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวังหลวงที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา

5. วัดมเหยงคณ์

วัดมเหยงคณ์ เดิมเป็นพระอารามหลวง หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกในปี พ.ศ. 2310 วัดก็ถูกทิ้งร้าง วัดตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา หมู่ที่ 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝั่งตะวันออกนอกตัวเมือง เดินจากถนนสายเอเชียเบี่ยงเข้าถนนโรจนะมุ่งหน้าเกาะเมือง เมื่อถึงเจดีย์วัดสามประดับให้เลี้ยวขวาที่วงเวียนแล้วไปตามถนนประมาณ 1.5 กม. จนถึงปากทางเข้าวัดมเหยงคณ์ มองเห็นกำแพงพระอุโบสถก่อด้วยอิฐแดงแต่ไกล

ประวัติของวัดมาเฮยอนนั้นน่าสนใจเพราะเป็นตัวบ่งชี้ความร่ำรวยทางจิตวิญญาณ

ปัจจุบัน สำนักศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนมะเฮยอนเป็นวัตถุโบราณ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ หลังวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2484
เมื่อพิจารณาตามกระแสภาษาแล้ว ความหมายของชื่อมเหนทร มาจากคำภาษาบาลีว่า มหิยาน ซึ่งแปลว่า ภูเขาหรือเนินดิน เนื่องจากวัดมเหยงคณ์พุทธาวาโดยเฉพาะอยู่บนเนินสูง

นอกจากนี้ ชื่อมะเฮย็อนยังเป็นชื่อสถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญในศรีลังกา เรียกว่า มายันเจดีย์

วัดอยุธยาที่ไม่มีคนไป

6. วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุเป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ใกล้กับวัดราชบูรณะ ภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สร้างเมื่อ พ.ศ. 1374 ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ขุนหลวงพะงั่ว แต่สร้างไม่เสร็จ พระองค์เสด็จสวรรคตก่อนที่จะก่อสร้างต่อไปจนแล้วเสร็จในสมัยพระราเมศวร ทรงสร้างพระปรางค์ประธาน และในปี พ.ศ. 2470 ได้ทรงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ใต้ฐานผังใหญ่ของวัดมหาธาตุ

ความสำคัญของวัดมหาธาตุนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแล้ว ยังถือเป็น วัดกลางเมืองที่ใช้ประกอบพระราชพิธีต่างๆ ของอยุธยา

วัดมหาธาตุ อยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดมหาธาตุ เป็นวัดสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอยู่กลางพระนคร อีกทั้งยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชแห่งแคว้นคามวาสีอีกด้วย จึงมีการสร้างและบำรุงรักษาวัดนี้เรื่อยมาจนกระทั่งถูกทำลายและถูกทิ้งร้างภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2